Hecso - Lämpöyrittäjyyden kansainvälistämishanke
FI / EN / RU

Osaamiskeskittymä

Etelä-Pohjanmaalle on Suomen EU-jäsenyyden aikana muodostunut erityinen lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymä, joka koostuu lämpöyrittäjistä, lämpöyrittäjyyskohteista, alan kehittäjistä, kouluttajista ja tutkimuksesta sekä metsäenergian koko tuotantoketjun kattavasta kone- ja laitevalmistuksesta. Suomessa on noin 500 lämpöyrittäjyyskohdetta, joista lähes joka viides sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. Osaamiskeskittymän hyödyntämismahdollisuudet maakunnan ja alan yritysten ja muiden toimijoiden kansainvälistymisessä ovat kuitenkin toistaiseksi jääneet pääosin hyödyntämättä.

 

 

 

HECSO –kehittämishanke on koonnut Etelä-Pohjanmaan maakunnan lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän. Osaamiskeskittymä on tuotteistettu siten, että sitä voidaan monin eri tavoin hyödyntää maakunnassa sijaitsevien alan yritysten, muiden alan toimijoiden ja koko maakunnan kansainvälistymisessä.

 

Keskeinen osa kansainvälistymistä on osaamiskeskittymän tarjoama koulutuspaketti lämpöyrittäjyydestä kiinnostuneille ulkomaisille kohderyhmille. Koulutuksesta vastaa Sedu- aikuiskoulutus liikelaitos. Koulutuspaketti on kestoltaan yhden viikon mittainen ja se on laadittu yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, alueen lämpöyrittäjien ja kone- ja laitevalmistajien kanssa.

 

Osaamiskeskittymän esite (eng)

 

 

 

 

Hanketta mahdollistamassa: